Maziva

Naš cilj  je ponuditi kupcu sva maziva po najpovoljnijim mogućim cijenama.

Zato smo ukinuli skladište kao suvišan trošak i maziva isporučujemo direktno od proizvođača kupcu, bez dodatnih međutroškova.

Naš cilj jest da kupcu kod prodaje maziva osiguramo, po njega najpovoljnije cijene, a da te cijene budu bitno niža od cijena koje inače plača.

Još jedan od naših ciljeva jest zadovoljiti potrebe  kupca, te kontinuirano raditi na kvalitetnoj ponudi maziva. Ukoliko trebate savjet u vezi primjene maziva ili informaciju o samom mazivu kao i ponudu, pošaljite upit na našu mail adresu ili nas nazovite.