Održavanje i primjena

Mi smo poduzeće koje se uspješno bavi mazivima i podmazivanjem duže od 20 godina.

Danas na tržištu nema više poduzeća naftnih kompanija koja direktno nude maziva, već se maziva uglavnom nude preko distributera. Takovom prodajom maziva, korisnik više nema direktnu vezu sa tehničkom službom za primjenu maziva proizvođača maziva, već se koristi uslugama distributera. Takav tehnički servis je uglavnom slabiji ili nikakav. Ovlašteni distributeri nude nešto bolji tehnički servis, ali samo za jednu marku maziva za koju su ovlašteni.

Mi nudimo suradnju na području održavanja vezano uz optimalnu primjenu maziva. Kao neutralni distributer maziva, nismo isključivo vezani i zainteresirani za primjenu isključivo maziva jednog proizvođača, već primjenjujući maziva različitih proizvođača i cjenovnih nivoa i kvalitete, u mogućnosti smo preporučiti optimalnu primjenu maziva uz smanjenje troškova održavanja.

Za sve detaljnije informacije molimo da nas kontaktirate na:    kimar@kimar.hr