Sudska vještačenja za maziva

Marijan Krupica, dipl.ing., dipl.ecc.  je ovlašteni sudski vještak za područje

Strojarstvo – ulja i maziva

Rješenje o imenovanju

ŽIG

Osim dosadašnjeg rada u i sa  poduzećima kao što su

Ina d.d., Mobil Oil Austria AG, ExxonMobil,

Marijan Krupica je i

certificirani stručnjak za maziva u skladu sa standardom ISO 18436-4.

ISO 18436HR1